ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ

Điều 34. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
(Trích Nghị định 109/2016/NĐ – CP)
Các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp các dịch vụ như thay băng, cắt chỉ; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; chăm sóc mẹ và bé; lấy máu xét nghiệm, trả kết quả; chăm sóc người bệnh ung thư và các dịch vụ điều dưỡng khác tại nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN


Điều 27. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
(Trích Nghị định 109/2016/NĐ – CP)

1. Cơ sở vật chất:
a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định này.
b) Phòng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh.
c) Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA


Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
(Trích Nghị Định 109/2016/NĐ – CP)
1. Quy mô phòng khám đa khoa:
a) Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau đây:
- Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;
- Có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu), phòng lưu người bệnh;
- Có bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA


Điều 26. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
(Trích Nghị Định 109/2016/NĐ – CP)

1. Cơ sở vật chất:
a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định này.
b) Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh (trừ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông). Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất là 12 m2; phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2; Phòng khám, điều trị HIV/AIDS phải có diện tích ít nhất là 18 m2 (không bao gồm khu vực chờ khám), được chia thành hai buồng thực hiện chức năng khám bệnh và tư vấn cho người bệnh.

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


Điều 29. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang
(Trích Nghị Định 109/2016/NĐ – CP)
1. Cơ sở vật chất:
a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định này và các điều kiện sau đây tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký:
- Đối với phòng siêu âm, phòng nội soi chẩn đoán phải được thiết kế độc lập, mỗi phòng có diện tích ít nhất là 10 m2;

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM


Điều 28. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm
(Trích Nghị Định 109/2016/NĐ – CP)
1. Cơ sở vật chất:
a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các điểm a, đ và e khoản 1 Điều 26 Nghị định này và các điều kiện sau đây tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký:
- Trường hợp thực hiện một trong các xét nghiệm huyết học hoặc hóa sinh hoặc di truyền y học hoặc miễn dịch thì phòng xét nghiệm có diện tích ít nhất là 10 m2;

TỔNG KẾT GIAO LƯU TRỰC TUYẾN "PHÒNG MẠCH 4.0": PHẦN 3


7 VẤN ĐỀ TIẾP TỤC ĐƯỢC QUAN TÂM VÀ TÌM GIẢI PHÁP
1) Chi phí đầu tư cho công nghệ và các giải pháp công nghệ là bao nhiêu, điều đó có thật sự mang lại hiệu quả tương xứng? Cần phải có một lộ trình, cần có những người tư vấn và những giải pháp hiệu quả.