ĐÀO TẠO KĨ THUẬT - John Vu


04/04/2018– Blogs of Prof. John Vu, Carnegie Mellon University – This article is translated into Vietnamese by Ngo Trung Viet with the English originals followed.
Một người viết cho tôi: “Em càng đọc về Cách mạng công nghiệp 4.0, em càng lo nghĩ về tương lai của em. Khi em đọc blog của thầy em còn bị sợ nữa. Dường như em làm gì cũng chẳng thành vấn đề, robots và công nghệ đang đẩy mọi người như em ra khỏi việc làm. Em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”

ĐỐI THOẠI VỀ KHỞI NGHIỆP - John Vu


30/03/2018– Blogs of Prof. John Vu, Carnegie Mellon University – This article is translated into Vietnamese by Ngo Trung Viet with the English originals followed.
Khi dạy ở châu Á, tôi đã thấy nhiều đào tạo về “Khởi nghiệp” và “Công ti khởi nghiệp” hơn ở bất kì chỗ nào khác nhưng đã không có nhiều công ti khởi nghiệp thành công ở châu Á. Một người bạn giải thích: “Phần lớn người châu Á thích mơ mộng nhưng không mấy người có hành động. Trong văn hoá của chúng tôi, thất bại là thứ tồi tệ. Mọi người đều sợ thất bại cho nên họ không thích nhận rủi ro. Mọi người mơ là “Bill Gates” hay “Steve Jobs” nhưng rất ít người nhận rủi ro của việc bắt đầu công ti riêng của họ. Học sinh ghi danh vào lớp khởi nghiệp để cho họ có thể nói về nó nhưng ít người dám làm nó.”

GIÁ CẢ VÀ GIÁ TRỊ TRONG CÁC CƠ SỚ Y TẾ - Phùng Thắm

Người viết: Bs Phùng Thị Hồng Thắm (MBA)
Ngày viết: 29/03/2017 (Updated 29/03/2018)
Tại các cơ sở y tế, bảng giá, doanh thu không phải chỉ để thu mà quan trọng hơn là tối ưu được lợi ích của người thụ hưởng và các bên tham gia, bài toán trong đó, có nhiều yếu tố:

HỆ SINH THÁI Y TẾ: TÂM ĐIỂM CỦA KHỞI NGHIỆP Y KHOA 2018

Ngày 26/12/2017 (Edited 16/02/2018)
Người viết: Bs Phùng Thị Hồng Thắm

Có nhiều tình huống người có ý tưởng mong muốn tìm nhà đầu tư nhưng chỉ có ý tưởng cùng  mô hình trên giấy. Có người trình bày được ý tưởng nhưng chưa thấy có một hành động thiết thực nào để ý tưởng đó xảy ra. Có tổ chức đang triển khai ý tưởng nhưng chưa có bản đồ chiến lược …

KHỞI NGHIỆP LÀ MÔN HỌC NGHIÊM CHỈNH - John Vu

09/02/2018 – Blogs of Prof. John Vu, Carnegie Mellon University – This article is translated into Vietnamese by Ngo Trung Viet with the English originals followed.


Nhiều người lãnh đạo trên khắp thế giới đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của giáo dục STEM và khởi nghiệp như yếu tố then chốt cho cải tiến nền kinh tế của họ. Họ biết rằng giáo dục STEM đóng vai trò bản chất trong thúc đẩy kĩ năng nhà doanh nghiệp và kinh doanh công ti khởi nghiệp. Trong vài năm qua, môn học về công ti khởi nghiệp thường bị lẫn lộn với việc tạo ra doanh nghiệp nhỏ. Sự kiện là khởi nghiệp nên được liên kết với công nghệ và hầu hết các công ti khởi nghiệp phải là các công ti công nghệ tăng trưởng nhanh nơi tạo ra việc làm trả lương cao hơn và đóng góp cho kinh tế địa phương, không phải là các doanh nghiệp nhỏ truyền thống.

HỆ SINH THÁI Y TẾ: TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Lướt qua các cơ sở y tế Việt Nam xem việc sử dụng công nghệ, thấy gần đây nổi bật cụm từ "Bệnh Viện Thông Minh". Một khái niệm rất hay, một số bệnh viện công đang cố gắng để hóa thành "Bệnh Viện Thông Minh". Phương thức và công cụ, tiến trình đang diễn ra; kết quả sẽ đạt được ở mức độ nào thì chưa có một đánh giá cụ thể. Tuy vậy, đây là một tín hiệu rất đáng mừng và rất được khuyến khích.

THIẾT LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN CÁ NHÂN, CÔNG TY TRÊN INTERNET - PHẦN GIỚI THIỆU

CLB Khởi Nghiệp Y Khoa (MSC) Coffee Talk - 27.01.2018
Chuyên đề: “Thiết Lập và Phát Triển Nguồn Tài Nguyên Cá Nhân, Công Ty Trên Internet”
Giới thiệu chương trình: Bs Phùng Thị Hồng Thắm
Video (Live Stream): Bs Nguyễn Trung Kiên