GIỚI THIỆU VIETNAM CARENET - Phùng Thắm

FOCUSING ON PRIVATE HEALTHCARE

Vietnam Carenet chuyên sâu trong lĩnh vực y tế tư nhân. Với kiến thức chuyên sâu cùng những trải nghiệm trong lĩnh vực y tế tư nhân, qua thời gian, đã trầm tích thành nền tảng của Carenet, để giúp các đối tác trong lĩnh vực y tế thích ứng với môi trường luôn biến động. Bên cạnh đó, Carenet kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe chung sức mang đến sự an lành và thành tựu vững bền cho cơ sở y tế và cho cộng đồng.
Lĩnh vực hoạt động: 1) tư vấn và huấn luyện lập dự án y tế, 2) khởi nghiệp y khoa, 3) tư vấn huấn luyện quản trị các nguồn tài nguyên của cở sở y tế,  4) kết nối các cơ sở y tế tư nhân bằng các giải pháp xúc tiến hợp tác và đầu tư, 5) Nghiên cứu thị trường dịch vụ chăm sóc sứ khỏe.
Qua hơn 15 năm, một chặng đường của y tế tư nhân Việt Nam, Carenet tin tưởng có sự kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm từ nhiều giác độ khác nhau, từ sự thất bại đến sự thành công, gửi đến các thế hệ quản trị kế tiếp những kinh nghiệm truyền thừa để rút ngắn con đường dẫn đến thành tựu và an nhiên trong lĩnh vực y tế tư nhân tại Việt Nam.
Saigon, ngày 28.02.2012

Người sáng lập
Ths Bs Phùng Thị Hồng Thắm
________________________________________

Quý vị liên hệ với Vietnam Carenet:


Qua địa chỉ email: vncarenet@gmail.com.
Hoặc liên hệ trực tiếp trên Facebook: Fanpage Vietnam Carenet
________________________________________

Bạn đọc cập nhật thông tin mới tại các địa chỉ:
1. Nhóm Quản Lý Bệnh Viện Tư Nhân Online (HMG)
2. Vietnam Carenet Online (Fanpage)

3. Vietnam Carenet Youtube Channel

________________________________________

Đọc thêm 
Tủ Sách Vietnam Carenet  TẠI ĐÂY
Các bài viết về Khởi Nghiệp  TẠI ĐÂY
Các bài viết về Lập Kế Hoạch TẠI ĐÂY
Các bài viết về Lập  Dự Án TẠI ĐÂY
Các bài viết về Quản lý Dự Án TẠI ĐÂY
Các bài viết về Kỷ Nguyên 4.0 TẠI ĐÂY

Các bài viết về Agile & Scrum TẠI ĐÂY